Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

HOAN HÔ

Hoan hô lãnh đạo Đảng ta
Đang làm kiểm điểm rõ ra các điều:
Tại sao tham nhũng còn nhiều?
Tại sao cách biệt giầu nghèo càng tăng?
Tại sao vẫn thiếu công bằng?
Quan tham ăn hết dân ăn bằng gì?
Tại sao dân bỏ làng đi?
Lấy nhiều ruộng quá làm chi phí hoài?
Tại sao Vinashin, Vinalai
Mất hàng ngàn tỷ những ai dính vào?
Tại sao mua chức thấp, cao?
Tại sao "đầy tớ" có bao nhiêu nhà?
Tại sao tài chính nước ta
Đang bị các nhóm ma-phi-a moi tiền?
Tại sao dân giảm niềm tin?
Tại sao các nhóm lợi quyền nọ kia?
Tại sao bức xúc sớm khuya
Xin đừng kiểm điểm ngoài rìa chung chung
Sai lầm phải sửa đến cùng
Để dân theo Đảng không ngừng tin yêu.

PHÊ VÀ TỰ PHÊ

Phê bình và tự phê bình
Như là tắm gội sạch mình toàn thân
Phải làm từ đầu đến chân
Mỗi ngày tắm gội một lần chớ quên
Đảng ta kiểm điểm từ trên
Nhằm làm cho Đảng, Chính quyền sạch trong
Người dân chờ đợi ước mong
Mọi người làm thật chứ không giả vờ..

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

MINH CHỨNG RÕ RÀNG

Theo bản đồ thời Nhà Thanh
Hoàng, Trường sa thuộc rành rành Việt Nam
Đó là minh chứng rõ ràng
Nước Trung Hoa đến Hải Nam là cùng
Còn hai quần đảo thì không
Thế mà dám chiếm Biển Đông của người
Đúng là xâm lược rõ rồi
Còn hòng chiếm cả bầu trời, Mặt Trăng
Loài người hãy cảnh giác tăng
Coi chừng họ dám nuốt phăng toàn cầu.