Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CSVN THỨ XII


   Dân ta già, trẻ, gái, trai
Hướng về Đại Hội mười hai Đảng mình
   Với lòng mong muốn chân tình
Những người lãnh đạo anh minh xứng tầm
   Gần dân, hiểu dân, nghe dân
Nêu cao trách nhiệm, lương tâm, tình người
   Trung thành với nước suốt đời
Luôn vì lợi ích của người Việt Nam
   Tài năng - đức độ vẹn toàn
Lái tầu vượt sóng hiên ngang đến bờ
   Thật lòng làm theo Bác Hồ
Không màng quyền chức nhỏ to bằng tiền
   Rộng, sâu sáng suốt tầm nhìn
Kiên trì bảo vệ chủ quyền Việt Nam
   Luôn luôn miệng nói, tay làm
Dân tin, dân phục, dân càng theo gương
   Nói và làm đúng chủ trương
Dưới - trên đồng thuận thẳng đường tiến lên .

Nguyễn Văn Thọ, 0902294881 tho.nguyen1939@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét