Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

VĨNH BIỆT ANH LÊ VĂN CHẤN

VĨNH BIỆT ANH LÊ VĂN CHẤN
( Nguyên Chánh thanh tra Bộ ngoại giao qua đời ngày 17/12/2015)

Đi thật rồi ư? anh Chấn ơi?!
Người thân thương tiếc lắm khôn nguôi
Đời này mất một người tử tế
Mong anh thanh thản nhé đi xa

Tôi buồn nhớ lại những ngày qua
Chúng mình trao đổi chuyện gần xa
Anh đi, tôi thật là thương tiếc
Mong người hợp chuyện biết tìm ra?