Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

NOI GƯƠNG( Nhân ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/7)


               NOI GƯƠNG

   Vinh quang lớp lớp ông cha
Thắng bao lũ giặc quỷ ma điên cuồng
   Dựng xây, bảo vệ quê hương
Đổ bao xương máu chiến trường gian nan
   Không hề tham vọng giầu sang
Xông vào chiến trận vững vàng, nhẹ tênh
   Hiến dâng tuổi trẻ của mình
Vượt qua thử thách, hy sinh quản gì
   Nhiều người mãi mãi ra đi
Hoặc trong tiểu phủ cờ về nghĩa trang
   Người về thương tật còn mang
Vết thương hành hạ muôn vàn đớn đau
   Chúng ta hãy nhắc nhở nhau
Phát huy truyền thống trước sau không ngừng
   Giữ gìn thành quả đến cùng
Không làm uổng phí máu hồng cha anh.

27/7/2014
Nguyễn văn Thọ.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

VĨNH BIỆT GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 981


                    VĨNH BIỆT "ÔNG"
( V/v Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi lãnh hải Việt Nam ngày 15/7/2014)

   Chẳng ai đón tiếp chào mời
Lù lù "ông" đến nước tôi nằm lì
   Nhân dân mời mãi mới đi
"Ông" vờ như điếc không hề quan tâm
   Máy bay, tầu thuỷ rầm rầm
Điên cuồng quấy nhiễu hành dân đêm ngày
   Cộng đồng quốc tế tẩy chay
Nhất tề phản đối chặn tay bá quyền
   Đòi "ông" tôn trọng luật nghiêm
Biết điều nhanh chóng rút liền khỏi đây
   Tròn hai tháng rưỡi bầy hầy
Máu tham bành trướng phơi bầy mưu sâu
   Nay "ông" di chuyển về Tầu
Mong "ông"hãy chớ quay đầu lại đây
   Chào "ông", vĩnh biệt từ nay!
Việt Nam không muốn hẹn ngày gặp "ông"
   Để cho yên tĩnh biển Đông
Các "ông" khác nữa cũng đừng nhào vô.

Tháng 7/2014
Nguyễn văn Thọ.