Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

THẢM CẢNH


   Miền Trung nắng hạn kéo dài
Người, cây, súc vật khát hoài mong mưa
   Trong khi miền Bắc nước thừa
Mưa như trút nước sớm trưa không ngừng
   Người dân khốn khổ vô cùng
Mưa đang tàn phá nhiều vùng Quảng Ninh
   Và bao nơi khác nước mình
Gồng vai chống đỡ tình hình rất căng
   Thiệt người, tài sản gia tăng
Nhiều nhà bị nước cuốn phăng theo giòng
   Lụt và lở đất song song
Ngắm nhìn cảnh tượng mà lòng xót đau
   Mong sao mưa hãy tạnh mau
Cho dân bớt khổ trước sau thế này.

Tháng 8/2015
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881.