Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

MẦU XANH ĐÁNG YÊU

Có mầu áo xanh trên đường
Của bao bạn trẻ bình thường đáng yêu
Mầu xanh xuất hiện càng nhiều
Mang cho cuộc sống nhiều điều tốt tươi
Mầu xanh làm đẹp tình người
Mầu xanh đưa bạn đến nơi an toàn
Mầu xanh cho bạn bình an
Mầu xanh tránh họa trái oan trấn tiền
Mầu xanh các bạn thanh niên
Giúp cho xe cộ chạy nghiêm trên đường
Ôi các bạn trẻ mến thương
Đang làm sạch đẹp phố phường MẦU XANH.

Tháng 7/2012
Nguyễn văn Thọ, 0902294881