Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

HOAN HÔ MỸ VÀ CU BA

( Chào mừng sự kiện Mỹ- Cuba quyết định bình thường hoá quan hệ ngày 17/12/2014)

   Hoan hô Mỹ và Cu Ba
Bước đi đột phá đưa ra xứng tầm
   Bình thường hoá hợp lòng dân
Hoà bình, hữu nghị quan tâm hàng đầu
   Cùng nhau phát triển mạnh giầu
Bao vây, cấm vận dài lâu lỗi thời
   Tin vui làm nức lòng người
Cuối cùng công lý thắng rồi, Cu Ba
   Chúc mừng Raúl, Obama
Tư duy đổi mới thật là anh minh
   Đã làm chấn động hành tinh
Chiến tranh thất bại, hoà bình thành công
      Nhân dân thế giới đồng lòng
Khắp nơi nam, bắc, tây, đông chúc mừng
   Cu Ba dũng cảm vô cùng
Tự do, độc lập sáng bừng niềm tin
   Viva CuBa, Viva Fidel!
Các nhà lãnh đạo làm nên sử vàng
   Bang giao hai nước sang trang
Thời cơ phát triển mở mang tăng cường
   Việt Nam xa vạn dặm đường
Mừng hai dân tộc nêu gương giải hoà
   Nhân dân tiến bộ reo ca
Đón năm anh hùng Cuba trở về
   Bao năm tù khổ trăm bề
Nêu cao khí phách không hề lung lay
   Trong vinh quang họ về đây
Nhân dân, Tổ Quốc dang tay đón chào.
 Ngày 19/12/2014
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881
tho.nguyen1939@gmail.com
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét