Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

MỪNG ĐẠI HỘI XII ĐCSVN( Khai mạc ngày 20/1/2016)

      Toàn dân: già, trẻ, gái, trai
Hướng về Đại hội XII Đảng mình
   Với bao kỳ vọng chân tình
Chọn người tài-đức anh minh xứng tầm
   Thật lòng vì nước, vì dân
Mong không lọt lưới chọn nhầm quan tham
   Để cho đất nước Việt Nam
Người dân bớt khổ, trái oan sớm chiều
   Quan - Dân tử tế thật nhiều
Cùng nhau sống đẹp thương yêu ắp đầy.