Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

VINH QUANG THÁNG TƯ


           VINH QUANG THÁNG TƯ

   Bốn mươi năm đã qua rồi
Việt Nam toàn thắng khắp trời vang xa
   Vinh quang lớp lớp ông cha
Thắng bao lũ giặc gần xa điên cuồng
   Dựng xây, bảo vệ quê hương
Bao nhiêu chiến tích kiên cường vẻ vang
   Luôn luôn tư thế đàng hoàng
Đánh quân xâm lược hung tàn đáng khinh
   Hiến dâng tuổi trẻ của mình
Vượt qua gian khổ hy sinh quản gì
   Nhiều người mãi mãi không về
Xả thân vì nước và vì nhân dân
   Người về không vẹn toàn thân
Ốm đau, thương tật muôn phần xót xa
   Nhắc nhau tất cả chúng ta
Phat huy truyền thống ông cha hào hùng
   Giữ gìn thành quả đến cùng
Không làm hoen ố máu hồng Tổ tiên
   Diệt trừ tham nhũng từ trên
Việt Nam đoàn kết tiến lên vững vàng
   Vinh quang Tổ Quốc Việt Nam
Làm nên chiến thắng huy hoàng tháng Tư !

Ngày 27/4/2015
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881 tho.nguyen1939@gmail.com

NGHĨ VỀ TIỀN

Khi đồng tiền lộng quyền chi phối
Còn nhiều người lạc lối lầm đường
Còn quan làm trái chủ trương
Còn người bất chấp kỷ cương nước nhà
Quan tử tế dân ta hạnh phúc
Quan tham tiền dân cực khổ oan
Mong sao mọi người Việt Nam
Kiếm tiền chính đáng đàng hoàng giầu lên
Không cho tiền đảo điên thao túng
Để cùng nhau làm đúng, không sai
Toàn dân không ngoại lệ ai
Biết khinh, biết ghét tiền tài bất minh
Vì đất nước vươn mình tiến tới
Không cho tiền chi phối công quyền
Quan - dân cần, kiệm, chính, liêm
Tôn vinh trí tuệ, tài hiền lên ngôi.

Nguyễn Văn Thọ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét