Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

TIẾC THƯƠNG ÔNG TRẦN QUANG CƠ


   Ai mà chẳng thích chức quyền
Quyền to càng dễ kiếm tiền đầy kho
   Lạ thay ông Trần Quang Cơ
Được phong Bộ trưởng, chức to, không làm
   Rút Trung ương Đảng Việt Nam
Nhiệm kỳ chưa hết quyền đang còn nhiều
   Chuyên tâm nghiên cứu sớm chiều
Tìm ra chân lý bao nhiêu vấn đề
   Tầm nhìn sâu, rộng mọi bề
Lợi quyền, danh vọng không hề quan tâm
   Một nhân cách lớn xứng tầm
Toàn ngành kính phục muôn phần tiếc thương. 

Ngày 4/7/2015( sau khi đọc bài Suy tư của ông Cơ)

    Ông Trần Quang Cơ đi rồi
Nước ta mất một con người thiện tâm
   Trung thành với nước, với dân
Một nhà ngoại giao xứng tầm ngoại giao
   Ông từ chối quyền chức cao
Để về sống với đồng bào thường dân
   Lợi quyền, danh vọng chẳng cần
Ông cần danh dự, lương tâm con người
   Ông đi để lại cho đời
Những trang hồi ký một thời đắng cay
   Ông luôn trăn trở đêm, ngày
Bao nhiêu sự thật phơi bày rõ ra.
   Ông Trần Quang Cơ đi xa
Ngành ta thương tiếc, xót xa, đau buồn.

Ngày 27/6/2015
Nguyễn Văn Thọ, nguyên c/b Vụ châu Mỹ Bộ ngoại giao( 1965-2000)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét