Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014       VINH QUANG THÁNG TƯ
   
   Mừng ngày giải phóng miền Nam
Bốn phương đất nước ngập tràn niềm vui
   Ngậm ngùi thương tiếc những người
Đã từng ngã xuống khắp nơi không về
   Nhớ bao thành phố, làng quê
Quân thù tàn phá không hề vẹn nguyên
   Thương bao thân thể tật nguyền
Trách ai vô cảm đã quên dễ dàng
   Chạy theo lối sống cao sang
Làm ăn bất chính ngày càng giầu lên
   Ơn người quần quật ngày đêm
Dựng xây đất nước tiến lên mạnh giầu
   Đổi đời xã hội rộng sâu
Tự do, độc lập dài lâu vững bền
   Cháu con mãi mãi không quên
Cha anh lớp lớp viết nên sử vàng
   Vinh quang Tổ Quốc Việt Nam
Thắng xâm lược Mỹ hoàn toàn Tháng Tư !

Nguyễn Văn Thọ

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

QUYẾT ĐỊNH HAY

Không đăng cai làm ASIAD*
Quyết đinh hay, sâu sát lòng dân

Mang đầy trách nhiệm, lương tâm
Tăng cường tiết kiệm rất cần hiện nay

Một việc làm rất may cho nước
Kịp thời ngăn chặn được tiêu hoang

Chi không minh bạch, đàng hoàng
Lợi đâu chưa biết, thiệt càng thêm to

Ơn Thủ tướng chăm lo cần - kiệm
Lời Bác Hồ thực hiện nghiêm minh

Thế là thương xót dân mình
Hoàn toàn phù hợp tình hình khó khăn.
* Đại hội thể thao Châu Á
Tháng 4/2014
Nguyễn Văn Thọ, 0902294881
tho.nguyen1939@gmail.com