Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI


      NĂM MÙI NÓI CHUYỆN DÊ
   
   Năm Mùi xin nói chuyện dê
Nếu ai không thích cứ chê, cứ cười    
   Dê hầm, dê tái, dê thui
Ăn vào rạo rực khắp người máu dê
   Cụ dê phong độ gớm ghê
Già mà yêu khoẻ ai chê được nào
   Râu dê trông ngộ làm sao
Ngứa sừng dê cỏn húc vào dậu thưa
   Sữa dê bổ dưỡng sớm trưa
Quả cà mầu tím dài vừa gang tay
   Ăn vào thấy cũng hay hay
Bà con gọi thứ cà này: dái dê
   Máu dê chuyện ấy miễn chê
Làm cho thành phố, đồng quê đầy người
   Quý nhau xin nhắc mấy lời
Chớ dê nhiều quá thừa người, thiếu ăn.

Nguyễn Văn Thọ, 0902294881