Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

ĐẢNG LÀ ĐẠO ĐỨC, VĂN MINH

   Bác Hồ từng dạy chúng ta
Đảng là đạo đức và là văn minh
   Vì dân vì nước hy sinh
Đảng là lãnh đạo nước mình Việt Nam
   Đảng cần loại đảng viên gian
Để không tham nhũng, không làm hại dân
   Đảng viên trong sáng lương tâm
Cấp trên mẫu mực xứng tầm cấp trên.

Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

KIỂM ĐIỂM

( Dựa theo phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại TP Hồ Chí Minh và Bình Phước)

   Bấy nay tin tức vẫn đưa
Phê bình, kiểm điểm sớm trưa tưng bừng
   Bước đầu kết quả đáng mừng
Sai lầm xử lý, nói chung rõ ràng
   Người sai nhận sửa đàng hoàng
Tình hình chiều hướng ngày càng tốt lên
   Nhưng còn cán bộ, đảng viên
Phê bình, kiểm điểm chưa nghiêm chấp hành
   Vòng vo trối lỗi loanh quanh
Đảng cần kiên quyết đấu tranh đến cùng
   Làm đi làm lại không ngừng
Sai lầm xử hết tránh đừng sót ai
   Mục tiêu chỉnh Đảng lâu dài
Đảng- dân đồng thuận trong ngoài ấm êm.

Tháng 4/2013
Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

HÃY VĂN MINH

Ta kiềm chế họ càng lấn tới
Càng hung hăng quấy rối Biển Đông
Vung gươm múa kiếm trong vùng
Luật biển quốc tế ký không thi hành
Giết người- giết hòa bình, hữu nghị
Kẻ gây ra cần trừng trị nghiêm
Văn minh ứng xử láng giềng
Theo mười sáu chữ chớ quên phải làm.

Tháng 4/2013
Người dân Việt.