Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

ĐẢNG LÀ ĐẠO ĐỨC, VĂN MINH

   Bác Hồ từng dạy chúng ta
Đảng là đạo đức và là văn minh
   Vì dân vì nước hy sinh
Đảng là lãnh đạo nước mình Việt Nam
   Đảng cần loại đảng viên gian
Để không tham nhũng, không làm hại dân
   Đảng viên trong sáng lương tâm
Cấp trên mẫu mực xứng tầm cấp trên.

Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét