Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

BÁC HỒ VỚI NGÀNH Y

BÁC HỒ VỚI NGÀNH Y

   Bác khuyên Thày thuốc Việt Nam
Ở nơi nào bẩn phải làm sạch thơm
   Đâu cần chữa bệnh sớm hôm
Người Thày thuốc có mặt luôn chữa liền
   Cứu người không chỉ vì tiền
Phải vì đồng loại ưu tiên nhớ lời
   Lương tâm, y đức sáng ngời
Phong bì dầy, mỏng, đầy, vơi chẳng cần
   Nỡ lòng nào lấy tiền dân
Nhiều người cuộc sống muôn phần khổ đau
   Trên cần liêm khiết hàng đầu
Chắc rằng cấp dưới trước sau phải làm
   Ơi người Thầy thuốc Việt Nam
Lương y - từ mẫu- vẻ vang muôn đời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét